Autorzy:M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2008
Przekątna ściany bocznej graniastosłupa prawidłowgo trójkątnego ma 8 cm4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przekątna ściany bocznej graniastosłupa prawidłowgo trójkątnego ma 8 cm

48Zadanie
49Zadanie
1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
47Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Mamy podaną długość przekątnej ściany bocznej graniastosłupa. Tworzy ona wraz z krawędzią boczną oraz krawędzią podstawy trójkąt prostokątny o kątach ostrych 30 i 60 stopni. Przekątna ściany bocznej jest przeciwprostokątną tego trójkąta. Z własności trójkąta prostokątnego o kątach ostrych 30 i 60 stopni mamy

`2a=8`

`a=4cm.`

Dalej `H=asqrt(3)=4sqrt(3)cm` .

Możemy teraz policzyć objętość graniastosłupa

`V=P_p*H`

`P_p=(a^2sqrt(3))/4=(4^2sqrt(3))/4=4sqrt(3)cm^2`

`V=P_p*H=4sqrt(3)*4=16sqrt(3)cm^3`

 

 

Odpowiedź:

`16sqrt(3)cm^3`