Autorzy:M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2008
Narysowana prosta AB jest styczna do okręgu o promieniu 4cm. Pole trójkąta ABC jest równe 80 cm²4.8 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Narysowana prosta AB jest styczna do okręgu o promieniu 4cm. Pole trójkąta ABC jest równe 80 cm²

6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Skoro promień okręgu ma długość 4 cm, zatem jego średnica ma długość d=8 cm. Zauważmy, iż średnica okręgu jest wysokością trójkąta ABC, mamy zatem

`P=1/2 |AB|*d`

`80=1/2|AB|*8`

`80=4|AB|`

`|AB|=20 cm`

Długość odcinka AB wynosi 20 cm.

Odpowiedź:

20 cm