Autorzy:M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2008
Rozwiąż układy równań matodą przeciwnych współczynników a) x+y=24.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Rozwiąż układy równań matodą przeciwnych współczynników a) x+y=2

12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie
15Zadanie
16Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Rozwiązujemy układy równań matodą przeciwnych współczynników

a) + `{(x+y=2),(x-y=8):}`

__________________

   `2x=10`

   `x=5`

`x+y=2`

`5+y=2`

`y=2-5=-3` 

b)  + `{(-2x+y=4),(2x+2y=2):}`

______________________

`3y=6`

`y=2`

`2x+2y=2`

`2x+2*2=2`

`2x=2-4=-2`

`x=-1`

c) + `{(3x+y=11),(2x-y=2):}`

_______________________

`5x=13`

`x=13/5`

`2x-y=2`

`y=2x-2=2*13/5-2=26/5-2=26/5-10/5=16/5`

d) + `{(4a+3b=11),(4a-3b=5):}`

_______________________

`8a=16`

`a=2`

`4a+3b=11`

`4*2+3b=11`

`8+3b=11`

`3b=3`

`b=1`

e)  + `{(10c-d=3),(3c+d=10):}`

________________________

`13c=13`

`c=1`

`3c+d=10`

`3*1+d=10`

`d=10-3=7` 

f)  + `{(5e-2f=8),(-5e+f=-9):}`

________________________

`-f=-1`

`f=1`

`-5e+f=-9`

`-5e+1=-9`

`-5e=-10`

`e=2`