Autorzy:M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2008
Ustal, jakie pole ma koło o promieniu: 7 3/54.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Ustal, jakie pole ma koło o promieniu: 7 3/5

12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie
15Zadanie
16Zadanie
17Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

a) Liczymy pole koła według wzoru `P=pir^2` ` `

` ``P=pi*7^2=49pi`   

 

`P=p*i(3/5)^2=9/25pi`

`P=pi(0.4)^2=0.16pi`

`P=pi*(1.2)^2=1.44pi`` `` `` `

`P=pi*(1/2pi)^2=1/4pi^3`` `` `

`P=pi(sqrt6)^2=6pi`` `` `

` ``P=pi(5sqrt2)^2=50pi`

b) Liczymy najpier promień koła `r=1/2d` oraz wyznaczamy pole koła według wzory` P=pir^2`

`r=8/2=4`       `P=pi*4^2=16pi`

  `r=5/2 `         ` P=pi*(5/2)^2=25/4pi`

 `r=(2/3)/2=1/3`       `P=pi(1/3)^2=1/9pi`

 `r=(2pi)/2=pi`         `P=pi(pi)^2=pi^3`

 `r=(4sqrt3)/2=2sqrt3`     `P=pi(2sqrt3)^2=12pi`

 `r=sqrt5/2`                `P=pi(sqrt5/2)^2=5/4pi`

   `r=(2/7sqrt2)/2=1/7sqrt2 `` ``P=pi(1/7sqrt2)^2=2/49pi`

c) Mamy dane pole koła. `P=pir^2`

`r^2=P/pi`

`r=sqrt(P/pi)`

`r=sqrt(pi/pi)=sqrt1=1 `  

 `r=sqrt((1/16pi)/pi)=sqrt(1/16)=1/4`  

 `r=sqrt((1.21 pi)/pi)=sqrt1.21=1.1` 

   `r=sqrt((1/5pi)/pi)=sqrt(1/5)=1/sqrt5=sqrt5/5`  

  `r=sqrt(4/pi) `    

 `r=sqrt(5/pi)`  

  `r=sqrt((9/pi)/pi)=sqrt(9/pi^2)=3/pi`   

d) Korzystamy z poprzedniego podpunku

`d=2r=2sqrt(P/pi)`` `

`d=2sqrt((4/25pi)/pi)=2sqrt(4/25)=2*2/5=4/5`

`d=2sqrt((0.09pi)/pi)=2sqrt0.09=2*0.3=0.6 `

`d=2sqrt((7pi)/pi)=2sqrt7`

`d=2sqrt((1/3pi)/pi)=2sqrt(1/3)`

`d=2sqrt(81/pi)=2*9/sqrtpi=18/sqrtpi`

`d=2sqrt(3/pi)=(2sqrt3)/sqrtpi`