Autorzy:M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2008
Oblicz. a) ³√13^(-6) b) ) ³√6^(-3)3.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

`a) \ \ root(3)(13^(-6))=root(3)((13^(-2))^3)=13^(-2)=1/13^2=1/169`

`b) \ \ root(3)(6^(-3))=root(3)((1/6)^3)=1/6`

`c) \ \ (root(3)5)^(-9)=((root(3)5)^3)^(-3)=5^(-3)=1/5^3=1/125`

`d) \ \ root(3)(5^(-9))=root(3)((5^(-3))^3)=5^(-3)=1/5^3=1/125`

`e) \ \ (root(3)3)^(-6)=((root(3)3)^3)^(-2)=3^(-2)=1/3^2=1/9`

`f) \ \ (root(3)(2root(3)3))^9=((root(3)(2root(3)3))^3)^3=(2root(3)3)^3=2^3*(root(3)3)^3=9*3=27`

`g) \ \ (root(3)(-2sqrt5))^6=((root(3)(-2sqrt5))^3)^2=(-2sqrt5)^2=(-2)^2*(sqrt5)^2=4*5=20`

`h) \ \ root(9)(-8^(-3))=(-8^(-3))^(1/9)=-8^(-3/9)=-8^(-1/3)=(-1/8)^(-1/3)=root(3)(-1/8)=-1/2`