Autorzy:Lewicka Helena Kowalczyk Marianna
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2010
Objętość prostopadłościanu4.42 gwiazdek na podstawie 12 opinii

Objętość prostopadłościanu

4Zadanie

a)

`V=20*40*30=24000cm^3=24dm^3`

b)

Skala 1:20 oznacza, że należy każdy wymiar prostopadłościanu podzielić przez 20. Mamy zatem:

`(20cm)/20=1cm`

`(40cm)/20=2cm`

`(30cm)/20=1,5cm`

Wymiary prostopadłościanu wynoszą 1 cm x 2 cm x 1,5 cm.

c)

 

d) Pole powierzchni poszczególnych ścian na powyższym rysunku jest przedstawione w `cm^2`. Pole powierzchni pudełka jest równe:

`P_p=1200*2+800*2+600*2=2400+1600+1200=5200cm^2=52dm^2` 

e) Pole powierzchni papieru ozdobnego wynosi `6*10=60dm^2` , jest zatem większe od pola powierzchni całego pudełka.  Wystarczy zatem jeden arkusz papieru, aby opakować pudełko.