Autorzy:Lewicka Helena Kowalczyk Marianna
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2010
Jeżeli zdanie jest prawdziwe, wpisz w okienko literę P, jeżeli jest fałszywe - literę P4.84 gwiazdek na podstawie 19 opinii

Jeżeli zdanie jest prawdziwe, wpisz w okienko literę P, jeżeli jest fałszywe - literę P

4Zadanie
5Zadanie

a) W każdym trójkącie równoramiennym są dwa boki tej samej długości.

P

b) W każdym trójkącie równoramiennym dwa kąty mają tę samą miarę.

P

c) W trójkącie równoramiennym kąty wewnętrzne mogą mieć miary: 70°, 70°, 50°.

F

d) Równe boki trójkąta równoramiennego to ramiona.

P