Autorzy:Lewicka Helena Kowalczyk Marianna
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2010
Pole równoległoboku i rombu4.4 gwiazdek na podstawie 15 opinii

Pole równoległoboku i rombu

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

`(8*5)/2 = 40/2=20`

 

`4,5dm=45cm`

`(25cm*45cm)/2=(1125cm)/2=562.5`

 

`(18*x)/2=324`  `/*2`

`18*x=648`  `/:18`

`x =36`

 

`(14*x)/2=98` `/*2`

`14*x = 196 ` `/:14`

`x=14`

 

`6.5dm = 65cm`

`(65*x)/2=1105 ` ` /*2`

`65*x = 2210` `/65`

`x=34`

 

`(51,8*x)/2=673,4` ` /*2`

`51,8*x= 1346,8`` /:51.8`
`x=26`

 

`d_1` `8 dm` `25 cm` `18cm` `14cm` `3,4dm` `51,8cm`
`d_2` `5 dm` `4 1/2dm` `36cm` `14cm` `6 1/2dm` `26cm`
`P=(d_1*d_2)/2` `20dm^2` `562,5cm^2` `324cm^2` `98cm^2` `1105cm^2` `673,4cm^2`