Autorzy:Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2010
Zapisz podane liczby w notacji wykładniczej.4.15 gwiazdek na podstawie 13 opinii

Zapisz podane liczby w notacji wykładniczej.

5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie

`a) 357*10^4=3,57*100*10^4=3,57*10^2*10^4=3,57*10^(2+4)=3,57*10^6`

`b) 25,3*10^5=2,53*10*10^5=2,53*10^(1+5)=2,53*10^6`

`c) 0,013*10^15=1,3:100*10^15=1,3*10^15:100=1,3*10^15:10^2=1,3*10^(15-2)=1,3*10^13`

`0,013*10^15=1,3*0,01*10^15=1,3*10^(-2)*10^15=1,3*10^(-2+15)=1,3*10^13`

`d)27,5*10^(-3)=2,75*10*10^(-3)=2,75*10^(1+(-3))=2,75*10^(1-3)=2,75*10^(-2)`

`e) 5,2*10^20*3,5*10^10=5,2*3,5*10^(20+10)=18,2*10^30=1,82*10*10^30=1,82*10^(1+30)=1,82*10^31`

`f) (1,25*10^18)/(25*10^12)=(1,25)/25*(10^18)/(10^12)=(125/2500)*10^(18-12)=5/100*10^6=5*1/100*10^6=5*10^(-2)*10^6=5*10^(-2+6)=5*10^4`

` `