Autorzy:Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2010
Pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego dziesięciokątnego wynosi 40√3 cm² 4.53 gwiazdek na podstawie 17 opinii

Pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego dziesięciokątnego wynosi 40√3 cm²

9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie
15Zadanie
16Zadanie
18Zadanie

Pole boczne dane jest wzorem:

`P_b=10*1/2*2*h `

`40sqrt3=10h`

`h=4sqrt3`

Długość krawędzi bocznej tego ostrosłupa obliczamy korzystając z tw. Pitagorasa:

`(1/2a)^2+h^2=c^2`

`1^2+(4sqrt3)^2=c^2`

`c=sqrt49=7cm`

 

Odpowiedź:

Długość krawędzi bocznej wynosi 7cm