Autorzy:Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2010
a) Oblicz pole powierzchni bocznej walca otrzymanego w wyniku obrotu kwadratu o boku długości 6 wokół boku.4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii

a) Oblicz pole powierzchni bocznej walca otrzymanego w wyniku obrotu kwadratu o boku długości 6 wokół boku.

6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie

a) r=6

h=6

Obliczam P_b ze wzoru:

`P_b=2pirH`

`P_b=2*pi*6*6`

`Pb=72picm^2`

b) `P_c=2pir(r+h)`

a obliczamy z tw. Pitagorasa:

`a^2 + a^2= 8^2`

`2a^2 = 64`

`a = sqrt32 = 4sqrt2 cm`

`r = a/2 = 2sqrt2 cm`

`h = a = 4sqrt2 cm`

`P_c = 2pi*2sqrt2(2sqrt2+4sqrt2) = 48picm^2`

c) `P_b = 2*pi*r*h = 200pi`

`P_p = pir^2`

r = h

`2pir^2 = 200pi`

r = 10cm

`P_p = 100pi cm^2`