Autorzy:Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2010
Metr sześcienny asfaltu waży 1,4t. Do pokrycia asfaltem boiska o wymiarach 20m x 40 m użyto 42 ton asfaltu4.59 gwiazdek na podstawie 17 opinii

Metr sześcienny asfaltu waży 1,4t. Do pokrycia asfaltem boiska o wymiarach 20m x 40 m użyto 42 ton asfaltu

6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie

Obliczamy objętość boiska, korzystając z proporcji:

1,4t----1`m^3`

42t-----x `m^3`

`x=42/(1,4)=30 m^3 `

Objętość wynosi `30m^3`

Objętość boiska obliczymy ze wzoru: `V=P_p*H=a*b*c`

a=20m

b=40m

c=?

`30=20*40*c`

`c=30/800=0,0375m=3,75cm`

 

Odpowiedź:

Grubość boiska wynosi 3,75cm