Autorzy:Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2010
Dwie ściany prostopadłościanu to kwadraty o boku 2,5cm. Objętość tego prostopadłościanu jest równa 26cm³4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii

Dwie ściany prostopadłościanu to kwadraty o boku 2,5cm. Objętość tego prostopadłościanu jest równa 26cm³

6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie

a=2,5cm

b=2,5cm

c=?

Objętość prostopadłościanu dana jest wzorem: V=a*b*c

`26=2,5*2,5*c`

`26=6,25*c`

c=4,16cm

Pole całkowite obliczymy ze wzoru: `P_c=2a*b+2a*c+2b*c`

`P_c=2*(2,5*2,5+2,5*4,16+2,5*4,16)=2*(6,25+10,4+10,4)=54,1cm^2`

Odpowiedź:

Pole całkowite prostopadłościanu wynosi `54,1cm^2`