Autorzy:Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2010
Figury F1 i F2 na rysunkach są podobne. Korzystając z danego pola jednej figury, oblicz pole drugiej figury.4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii

Figury F1 i F2 na rysunkach są podobne. Korzystając z danego pola jednej figury, oblicz pole drugiej figury.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

Stosunek pól figur podobnych jest równy kwadratowi skali podobieństwa

a) Skala podobieństwa wynosi `k=5/3`

`P_(F_1)=1,8`

`P_(F_2)/P_(F_1)=k^2`

`P_(F_2)/(1,8)=25/9`

`P_(F_2)=5`

b) Skala podobieńswa wynosi `k=2/7`

`P_(F_2)/P_(F_1)=k^2`

`2/P_(F_2)=4/49`

`P_(F_1)=98/4=24,5`

 

 

 

 

 

Odpowiedź:

a) P=5

b) P=24,5