Autorzy:Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2010
Oblicz pole trójkąta o wierzchołkach:4.06 gwiazdek na podstawie 16 opinii

Obliczamy długości boków ze wzoru: `|AB|=sqrt((x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2)`

a) Odcinek BC jest równoległy do osi X i ma on długość `|BC|=sqrt((2-6)^2+(-1--1)^2)=4`

Wysokość opuszczona na bok wynosi 4+1=5

`P=1/2*4*5=10`

b) Odcinek KL jest równoległy do osi Y i ma długość 3-1=2

Wysokość wynosi 2

`P=1/2*2*2=2`

Odpowiedź:

a) 10

b) 2