Autorzy:Dobrowolska Małgorzata, Agnieszka Demby
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Uzupełnij Grafy: 1/7u*7=u4.82 gwiazdek na podstawie 22 opinii

Uzupełnij Grafy: 1/7u*7=u

6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie

Rozwiązanie grafów przedstawiono poniżej.

`(1)/(7)u\cdot 7=(1)/(7)u\cdot (7)/(1)=(1)/(1)u\cdot (1)/(1) = 1u\cdot 1=1u=u`

`2x\cdot (1)/(2) = 1x = x`

`-5y\cdot (2)/(5) = -2y`

`0,6z:3=0,2z`

`(-3/8w):3/8=(-(3)/(8))w\cdot ((8)/(3))=-1/1w*1/1=-w`

`5x\cdot 3=15x`  

`-9y:(-9)=(9)/(1)y\cdot (1)/(9)=(1)/(1)y\cdot (1)/(1)=1y\cdot 1=1y=y`

`-6z:(-3)=2z`

`1/3u*3=u`

`-1/2v*(-2)=v`