Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Basia, Aneta i Kasia mieszkają we wspólnym osiedlu oraz chodzą do tej samej szkoły. 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Basia, Aneta i Kasia mieszkają we wspólnym osiedlu oraz chodzą do tej samej szkoły.

59Zadanie
60Zadanie
61Zadanie
62Zadanie
63Zadanie
64Zadanie

s - droga Anety z domu do szkoły` `

1,1s - droga Basi z domu do szkoły

0,9s - droga Kasi z domu do szkoły

k - długość kroku Kasi

1,2k - długość kroku Basi

0,8k - długość kroku Anety

i - prędkość kroku Basi

1,3i - prędkość kroku Anety

0,7i - prędkość kroku Kasi

Iloczyn długości kroku(k) i prędkości kroku(i) można interpretować jako prędkość `v=k*i` . Mamy zatem: 

`0,7i*k=0,7v`  - prędkość Kasi

`1,2k*i=1,2v` - prędkość Basi

`0,8k*1,3i=1,04v`  - prędkość Anety

Wzór na drogę `s=v*t` przekształcamy na wzór na czas:

`t=s/v`

Obliczmy czas, w jakim dziewczynki dojdą do szkoły:` `

`t_1=s/(1,04v)=1/(1,04)*s/v~~0,96*s/v` - czas dotarcia Anety do szkoły

`t_2=(1,1s)/(1,2v)=(1,1)/(1,2)*s/v~~0,917*s/v` - czas dotarcia Basi do szkoły

`t_3=(0,9s)/(0,7v)=(0,9)/(0,7)*s/v~~1,28*s/v` - czas dotarcia Kasi do szkoły

Odpowiedź:

Najwcześniej do szkoły dotrze Basia, a najpóźniej Kasia.