Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Kinga jest o 5 lat młodsza od Agnieszki. Ile lat ma obecnie każda z dziewczynek,4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Kinga jest o 5 lat młodsza od Agnieszki. Ile lat ma obecnie każda z dziewczynek,

47Zadanie
48Zadanie
49Zadanie
50Zadanie
51Zadanie
52Zadanie
53Zadanie
54Zadanie
55Zadanie
56Zadanie
57Zadanie
58Zadanie

x - wiek Agnieszki

x - 5 - wiek Kingi

Z warunków zadania mamy:

`x - 5 = 2*(x-5-5)`

`x-5=2x-20`

`x=15`

Wiek Agnieszki wynosi 15 lat, wiek Kingi - 10 lat.

y - ilość lat, za które obydwie dziewczynki będą 43 lata

Mamy równanie:

`15+10+2y=43`

`2y=43-25=18`

`y=9`

Obydwie dziewczynki będą miały łącznie 43 lata za 9 lat.