Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Uzupełnij tabelki, wiedząc, że: a) zdrowy człowiek wykonuje przeciętnie 14 oddechów w ciągu minuty4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Uzupełnij tabelki, wiedząc, że: a) zdrowy człowiek wykonuje przeciętnie 14 oddechów w ciągu minuty

32Zadanie
33Zadanie
34Zadanie
35Zadanie
36Zadanie
37Zadanie
38Zadanie

a)

`y=14*x`

Współczynnik proporcjonalności wynosi `y/x=14`

b)

`y=13,6x`

Współczynnik proporcjonalności wynosi `y/x=13,6`

c)

`y=3*10^5x`

Współczynnik proporcjonalności wynosi `y/x=3*10^5`