Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Najkrótsza krawędź prostopadłościanu ma długość a. Każda kolejna krawędź prostopadłościanu4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii

Najkrótsza krawędź prostopadłościanu ma długość a. Każda kolejna krawędź prostopadłościanu

6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie

a cm - najkrótsza krawędź prostopadłościanu

a + 2 cm - druga krawędź

a + 4 cm - trzecia krawędź

`P_1=2*(a(a+2)+a(a+4)+(a+2)(a+4))=` `2*(a^2+2a+a^2+4a+a^2+2a+4a+8)=`

`=2*(3a^2+12a+8)=6a^2+24a+16`

Dla różnicy 5 cm pole wynosi:

`P_2=2*(a(a+5)+a(a+10)+(a+5)(a+10))=`

`2*(a^2+5a+a^2+10a+a^2+5a+10a+50)=2*(3a^2+30a+50)=6a^2+60a+100`

Pole wzrośnie o:

`P_2-P_1=36a+84`