Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Ile euro złożyła w banku pani Maria, jeżeli oprocentowanie roczne w tym banku wyniosło 2%4.36 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Ile euro złożyła w banku pani Maria, jeżeli oprocentowanie roczne w tym banku wyniosło 2%

17Zadanie
18Zadanie
19Zadanie
20Zadanie
21Zadanie
22Zadanie
23Zadanie
24Zadanie
25Zadanie
26Zadanie

x - kwota złożona w banku

oprocentowanie roczne - 2%

odsetki miesięczne - 32 euro

oprocentowanie miesięczne - `2/12%=1/6%`

Mamy zatem równanie:

`x*1/6%*(100-20)%=32`

`x*1/6%*80%=32`

`x*1/6%=32/(0,8)`

`1/6%x=40`

`x=40/(1/6%)=40/(1/6*1/100)=40/(1/600)=40*600=24000` ` `

W banku złożono 24 000 euro.