Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie monetą. Co jest bardziej prawdopodobne: 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie monetą. Co jest bardziej prawdopodobne:

5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie

Zbiór zdarzeń elementarnych posiada cztery elementy ( `omega={{O,O},{O,R},{R,O},{R,R}}` ). 

Zdarzenie (oznaczmy jako A) polegające na wylosowaniu tych samych wyników ma 2 elementy - {O,O} i {R,R}. Zdarzenie (oznaczmy jako B) polegające na wylosowaniu dwóch różnych wyników również ma 2 elementy - {O,R} i {R,O}. Prawdopodobieństwa obydwu zdarzeń są zatem takie same i wynoszą:

`P(A)=barA/baromega=2/4=1/2=P(B)`

Odpowiedź:

Prawdziwa jest odpowiedź B.