Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Z prostokąta, którego długości boków są równe 24 cm i 6 cm, 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Z prostokąta, którego długości boków są równe 24 cm i 6 cm,

4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie

Wysokość walca (oznaczmy przez h) wynosi 6 cm. Obwód podstawy walca wynosi 24 cm. Wyznaczmy promień podstawy walca:

`O=2Pi*r=24cm`

`r=24/(2Pi)=12/Picm`

Objętość wynosi:

`V=Pi*r^2*h=144/Pi*6=864/Picm^3`