Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Pole powierzchni bocznej walca jest równe 150Pi dm^2 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wprowadźmy oznaczenia:

r - promień walca

3r - wysokość walca

Pole powierzchni bocznej wynosi `150Pidm^2`, zatem możemy zapisać równanie:

`2Pir*3r=150Pi`

`6Pir^2=150Pi`

`r^2=25`

`r=5dm`

Objętość walca wynosi zatem:

`V=Pir^2*3r=3r^3Pi=3*5^3Pi=3*125Pi=375Pidm^3`` <br> `