Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Przekrój osiowy walca jest prostokątem, którego przekątna o długości 16 cm 4.36 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Przekrój osiowy walca jest prostokątem, którego przekątna o długości 16 cm

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie

Z warunków zadania widzimy, że prostokąt będący przekrojem osiowym walca ma dwa boki - 8 cm i  `8sqrt3` cm. Promień podstawy walca wynosi zatem 4 cm, a obwód podstawy walca `2*Pi*4=8Pi` cm. Wysokość walca jest drugim bokiem prostokąta przekroju osiowego i wynosi `8sqrt3` ` `cm. Pole powierzchni bocznej jest zatem równe:

`P=8sqrt3*8Pi=64sqrt3Picm^2`