Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Czworokąt A1,B1,C1,D1 jest podobny do czworokąta ABCD w skali k = 3.4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Czworokąt A1,B1,C1,D1 jest podobny do czworokąta ABCD w skali k = 3.

4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie

Obwód czworokąta `A_1B_1C_1D_1` jest 3 razy większy niż obwód ABCD (zgodnie ze skalą podobieństwa). Wynosi zatem `3*9dm=27dm`. Suma boków obydwu czworokątów jest równa: `27dm+9dm=36dm`

Odpowiedź:

Prawdziwa jest odpowiedź B.