Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Wykaż, że trójkąt prostokątny o przyprostokątnej 4 cm i przeciwprostokątnej 5 cm 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Wykaż, że trójkąt prostokątny o przyprostokątnej 4 cm i przeciwprostokątnej 5 cm

4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie

Musimy skorzystać z tw. Pitagorasa i policzyć brakujące długości boków.

Trójkąt o przyprostokątnej 4 cm i przeciwprostokątnej 5cm ma drugą przyprostokątną (x) równą:

`x^2+4^2=5^2`

`x=sqrt(5^2-4^2)=sqrt(25-16)=sqrt9=3`

Trójkąt o przyprostokątnych 8 cm i 6 cm ma przeciwprostokątną równą:

`8^2+6^2=x^2`

`x=sqrt(8^2+6^2)=sqrt(64+36)=sqrt100=10`

Skala podobieństwa boków (a zatem i trójkątów) wynosi:

`10/5=8/4=6/3 = 2/1`