Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Turysta szedł przed południem najpierw pod górę ze schroniska A do schroniska B, a potem w dół do schroniska C4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Turysta szedł przed południem najpierw pod górę ze schroniska A do schroniska B, a potem w dół do schroniska C

6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie

prędkość pod górę - 2km/h

prędkość w dół - 3km/h

droga |AB| - 2x

droga |BC| - x

Droga ABC została pokonana w czasie o 30min dłuższym niż droga CBA:

`2x:2(km)/h+x:3(km)/h=x:2(km)/h+2x:3(km)/h+1/2` 

`x+x/3=x/2+2x/3+1/2//*6` 

`6x+2x=3x+4x+3`

`x=3`

Turysta przeszedł `2*|AB|+2*|BC|=2*2*3+2*3=18km` 

` `