Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Trapez równoramienny o podstawach długości a i b (a > b), ramionach długości c oraz wysokości h, obracamy wokół krótszej podstawy.4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Trapez równoramienny o podstawach długości a i b (a > b), ramionach długości c oraz wysokości h, obracamy wokół krótszej podstawy.

19Zadanie
20Zadanie
21Zadanie

I. Trapez obracany wokół krótszej podstawy tworzy walec o podstawie z promieniem równym h i wysokości a, w którym wycięto dwa stożki o podstawie z promieniem też równym h i wysokości `(a-b)/2` . Wystarczy zatem policzyć różnicę objętości walca i dwóch stożków, aby wyznaczyć objętość tej figury. 

`V=Pih^2*a-2*Pih^2*1/3*(a-b)/2=Pih^2a-Pih^2(a-b)/3` `=Pih^2(a-(a-b)/3)`

II. Pole powierzchni bryły będzie sumą pól powierzchni bocznych walca oraz powierzchni bocznych obydwu stożków (tworząca ma długość c)

`P_p=2*Pi*h*a+2*Pi*h*c=2Pih(a+c)`

I. Objętość powstałej bryły opisuje wzór `V=Pi h^2 (a - (a-b)/3)`

Prawda

II. Pole powierzchni całkowitej powstałej bryły opisuje wzór `P_c=2Pih(a+c)`

Prawda