Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Wyrażenie (x·x²:x¯²)¯² dla x ≠0 po uproszczeniu ma postać:4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wyrażenie (x·x²:x¯²)¯² dla x ≠0 po uproszczeniu ma postać:

8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie
1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

 `(x*x^2:x^-2)^-2=x^-2=(1/x)^2` 

Odpowiedź:

Prawdziwa jest odpowiedź B.