Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Sześcienne akwarium o łącznej powierzchni wszystkich szklanych ścian 1,8m² zostało napełnione wodą 4.5 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Sześcienne akwarium o łącznej powierzchni wszystkich szklanych ścian 1,8m² zostało napełnione wodą

9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie

Łączna powierzchnia wszystkich ścian wynosi `1,8m^2` . Ponieważ akwarium ma pięć ścian, to powierzchnia podstawy wynosi `0,36m^2`, a długość boku sześcianu `0,6m=60cm`

Lustro wody znajduje się o 12 cm niżej. Mamy do czynienia zatem z prostopadłościanem o wymiarach 60 x 60 x 48 cm. Jego objętość wynosi:

`V=60*60*48=3600*48cm^3=172800cm^3=172,8dm^3`

`1dm^3` zawiera 1l wody, mamy zatem  `172,8dm^3=172,8l`  wody

Odpowiedź:

W akwarium znajduje się 172,8 l wody.