Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Powierzchnia Morskiego Oka w skali 1 : 1000 jest równa 3450 cm²4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Powierzchnia Morskiego Oka w skali 1 : 1000 jest równa 3450 cm²

4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie

Skala 1:1000 odnosi się do pojedynczego wymiaru. Jeśli chcemy zeskalować powierzchnię jeziora, musimy zeskalować to w skali 1:1000^2, czyli 1:1000000
Rzeczywista powierzchnia jeziora wynosi zatem:

`3450*1000000=3,45*10^9cm^2=3,45*10^5m^2=34,5*10^4m^2=34,5ha`

Odpowiedź:

Prawdziwa jest odpowiedź C.