Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Jaką objętość ma bryła przedstawiona na rysunku?4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Jaką objętość ma bryła przedstawiona na rysunku?

11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie
15Zadanie
16Zadanie
17Zadanie
18Zadanie

a)

`|AC|=sqrt(|AB|^2+|BC|^2)=sqrt(40^2+30^2)=sqrt(1600+900)=sqrt2500=50`

`|OC|=1/2|AC|=25`

`|OS|=|OC|=25`

`V=1/3*|AB|*|BC|*|OC|=1/3*40*30*25=40*250=10000`

b)

`|AO|=2/3*|CD|=2/3*(|AB|sqrt3)/2=4sqrt3`

`|SO|=sqrt(|SA|^2-|AO|^2)=sqrt(10^2-(4sqrt3)^2)=sqrt(100-48)=sqrt52`  `=2sqrt13`

`V=1/3*(|AB|^2*sqrt3)/4*|SO|=12sqrt3*2sqrt13=24sqrt39`