Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Jaka jest suma długość wszystkich krawędzi prostopadłościanu o polu powierzchni całkowitej 4.4 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Jaka jest suma długość wszystkich krawędzi prostopadłościanu o polu powierzchni całkowitej

11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie
15Zadanie
16Zadanie
17Zadanie
18Zadanie
19Zadanie
20Zadanie
21Zadanie
22Zadanie

Pole podstaw wynosi:

`P_1=2*(5,2*4,5)=46,8`

Oznaczmy wysokość przez h. Pole całkowite jest równe:

`P=P_1+2*h*5,2+2*h*4,5=105`

`10,4h+9h=105-46,8`

`19,4h=58,2`

`h=(58,2)/(19,4)=3cm`

Suma długości wszystkich krawędzi wynosi:` `

`2*2*(5,2+4,5)+4*3=4*9,7+12=38,8+12=50,8cm`