Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Na planie sporządzonym w skali 1 : 1000 powierzchnie dwóch działek różnią się o 5cm²4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Na planie sporządzonym w skali 1 : 1000 powierzchnie dwóch działek różnią się o 5cm²

19Zadanie
20Zadanie
21Zadanie
22Zadanie
23Zadanie
24Zadanie
25Zadanie
26Zadanie
27Zadanie
28Zadanie
29Zadanie
30Zadanie
31Zadanie

Skala 1 : 1000 dotyczy jednego wymiaru. Oznacza to, że pola (iloczyny dwóch wymiarów) różnią się w skali `1:1000^2=1:1000000`. Różnica rzeczywistych powierzchni działek wynosi:

`5cm^2*1000 000=5*10^6cm^2=5*10^2m^2=500m^2=5a`