Autorzy:M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2014
Wśród ocen z matematyki, wystawionych na pierwsze półrocze w pewnej klasie, są 2 szóstki, 4 piątki, 13 czwórek, 9 trójek, 3 dopuszczające i 1 jedynka4.33 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Wśród ocen z matematyki, wystawionych na pierwsze półrocze w pewnej klasie, są 2 szóstki, 4 piątki, 13 czwórek, 9 trójek, 3 dopuszczające i 1 jedynka

10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie
15Zadanie

Liczymy sumę wszystkich ocen: 

`2*6+4*5+13*4+9*3+3*2+1*1=` `12+20+52+27+6+1=` 
`=32+79+7=` `32+86=118` 

 

Liczymy, ile osób ma ta klasa: 

`2+4+13+9+3+1=` `19+13=32` 

 

Liczymy średnią: 

`118/32=59/16=3,6875~~3,69` 

Odpowiedź:Średnia ocen w tej klasie wynosi 3.69