Autorzy:M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2014
Co można powiedzieć o kątach przyległych, które mają jednakowe miary4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Co można powiedzieć o kątach przyległych, które mają jednakowe miary

1Zadanie
2Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

a.

Kąty przyległe o jednakowych miarach to kąty proste. Mają one po 90°

b.

Kąt wklęsły, którego ramiona są prostopadłe ma miarę 270°

`360^o-90^o=270^o`

c.

Dwa kąty ostre nie mogą tworzyć kąta półpełnego ponieważ każdy z nich ma miarę mniejszą niż 90°, zatem suma ich miar będzie mniejsza niż 180°, a właśnie tyle wynosi miara kąta półpełnego. 

d.

jeden kąt- `x`

drugi kąt- `5*x`

`5x+x=6x`

`6x=180^o`

`x= 180^o:6=30^o`

`5*x=5* 30^o=150^o`

Odpowiedź:

Kąty przyległe mają miarę 30° i 150°.