Autorzy:M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2014
Które z punktów wymienionych poniżej leżą na osi x, a które na osi y4.78 gwiazdek na podstawie 18 opinii

Które z punktów wymienionych poniżej leżą na osi x, a które na osi y

5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie

Na osi x leżą punkty, których druga współrzedna jest równa 0:

C=(-20,0)

G=(-0,5;0)

I-(0,0)

Na osi y leżą punkty, których pierwsza współrzędna jest równa 0:

D=(0,`7 1/4`)

I=(0,0)

W pierwszej ćwiartce ( obie współrzędne dodanie) leży punkt B=(`5 1/2`, 4)

W drugiej ćwiartce ( pierwsza współrzędna ujemna, druga dodatnia) leży punkt A=(-2,3)

W trzeciej ćwiatce ( obie współrzędne ujemne) leży punkt E=(`-4 1/3``-3 2/3`)

W czwartej ćwiartce ( pierwsza współrzędna dodatnia, druga ujemna) leży punkt F=(4, `-7 1/2`) i H=(254, `-1/4`)