Autorzy:M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2014
Wyraź w litrach i mililitrach objętość prostopadłościanów o wymiarach :4.68 gwiazdek na podstawie 22 opinii

Wyraź w litrach i mililitrach objętość prostopadłościanów o wymiarach :

7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie

a.

`V=4*2,5*3`

`V=30dm3=30 l=30000ml`

b.

`50cm=5dm`

`30cm=3dm`

`80cm=8dm`

`V=5*3*8`

`V=120dm3=120 l =120000ml`

c.

`85cm=8,5dm`

`40cm=4dm`

`V=3,5*8,5*4`

`V=119dm3=119 l=119000ml`

d.

`1m=10dm`

`1cm=0,1dm`

`V=0,1*10*1dm`

`V=1dm3=1 l=1000ml`