Autorzy:M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2014
Zapisz równania w prostszej postaci i je rozwiąż.4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii

Zapisz równania w prostszej postaci i je rozwiąż.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

`a) \ 2x-3+x=8 ` 
`\ \ \ 3x-3=8 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \|+3`   
` \ \ \ 3x=8+3` 
` \ \ \ 3x=11 \ \ \ |:3`  

` \ \ \ x=11/3` 

`\ \ \ x=3 2/3` 

Sprawdzenie: 

`2*11/3-3+11/3=8` 

`22/3-3+11/3=8`

`7 1/3-3+3 2/3=8`

`4 1/3+3 2/3=8`

`8=8`

`L=P` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

`b) \ 3*5x-7=3` 
`\ \ \ 15x-7=3 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |+7` 
`\ \ \ 15x=3+7` 
`\ \ \ 15x=10 \ \ \ \ \ \ \ \ |:15` 

`\ \ \ x=10/15` 

`\ \ \ x=2/3` 

Sprawdzenie:

`3*5*2/3-7=3` 
`strike15^5*2/strike3^1-7=3`  
`10-7=3` `ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

 

`c) \ 3x-2x+3=1` 
`\ \ \ x+3=1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-3`  
`\ \ \ x=1-3` 
`\ \ \ x=(-2)` 

Sprawdzenie:
`3*(-2)-2(-2)+3=1`  
`-6+4+3=1` 
`-2+3=1` `ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

 

`d) \ (4x+x)/3=4 \ \ \ \ |*3` 
`\ \ \ 4x+x=12` 

`\ \ \ 5x=12\ \ \ | :5` 

` \ \ \ x=12/5`  

` \ \ \ x=2 2/5` 

Sprawdzenie:

`4*12/5+12/5=12` 

`48/5+12/5=12`

`60/5=12`

`12=12`

`L=P` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

 

`e) \ (8-2x)/2=10 \ \ \ \ \ \ \ |*2` 

` \ \ \ 8-2x=20 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-8`  
` \ \ \ -2x=20-8` 
` \ \ \ -2x=12\ \ \ \ \ \ \ \ |: (-2)`  
`\ \ \ x=(-6)` 

Sprawdzenie:

`(8-2*(-6))/2=10` 

`(8+12)/2=10`

`20/2=10` 
`10=10` 

`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`f) \3/4x-5+1/4x=10 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |+5`  

`\ \ \ 3/4x+1/4x=10+5` 

`\ \ \ x=15` 

Sprawdzenie: 

`3/4*15-5+1/4*15=10` 

`45/4-5+15/4=10`

`11 1/4-5+3 3/4=10`

`6 1/4+3 3/4=10`

`10=10`

`L=P`