Autorzy:M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2014
Spośród liczb -1,1,3 wybierz tę, która spełnia równanie4.47 gwiazdek na podstawie 19 opinii

Spośród liczb -1,1,3 wybierz tę, która spełnia równanie

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

`a.`

`2x - 3 = 3`

 

`dla\ x =-1` 

`L = 2* (-1) - 3 = -5` 

`P = 3` 

`L!= P` 

 

`dla\ x=1` 

`L = 2* 1 - 3 = -1`

`P = 3`

`L != P`

 

`dla\ x = 3`

`L = 2*3 - 3 = 3` 

`P = 3` 

`L = P`

  

`b.` 

`4x + 7 = 3` 

 

`dla\ x = -1` 

`L = 4∙ (-1) + 7 = 3` 

`P = 3` 

`L = P`

 

`c.`

`3 (1 - x) = 0`

`3 - 3x = 0` 

 

`dla\ x=-1`

`L = 3 - 3 *(-1) = 6`

`P = 0` 

`L!= P`

 

`dla \ x = 1` 

`L= 3 - 3 *1 = 0`

`P = 0` 

`L = P` 

 

Odpowiedź:`