Autorzy:Anna Bazyluk, Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Podaj średnią, wartość modalną i medianę podanych 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Podaj średnią, wartość modalną i medianę podanych

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

`a) \ \ 1, \ 2, \ 3, \ ul3, \ 3, \ 4, \ 5` 

Mediana:

`3` 

Modalna:

`3` 

Średnia:

`(1+2+3+3+3+4+5)/7=21/3=3`  

`b) \ \ 2, \ 2, \ ul3, \ 4, \ 5` 

Mediana: 

`3` 

Modalna:

`2` 

Średnia:

`(2+2+3+4+5)/5=16/5=3 1/5=3,2` 

`c) \ \ 1, \ 2, \ ul(3, \ 4), \ 4, \ 4` 

Mediana:

`(3+4)/2=3,5` 

Modalna:

`4` 

Średnia:

`(1+2+3+4+4+4)/6=18/6=3` 

`d) \ \ 1, \ 1, \ 1, \ 1, \ 2, \ 3, \ 4, \ 5` 

Mediana:

`(1+2)/2=1,5` 

Modalna:

`1` 

Średnia:

`(1+1+1+1+2+3+4+5)/8=18/8=2 2/8=2 1/4=2,25`