Autorzy:Anna Bazyluk, Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Przeanalizuj diagram ilustrujący wyniki badań4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przeanalizuj diagram ilustrujący wyniki badań

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
  • Najczęściej używają okularów osoby z grupy wiekowej 60 lat i więcej.
  • Okulary korekcyjne nosi 74% osób w wieku 50-59 lat. 
  • Okularów korekcyjnych nie używa 86% osób w wieku 20-29 lat. 
  • `26%*100=26/strike100^1*strike100^1=26`

W grupie stu osób w wiek 50-59 lat można się spodziewać 26 osób, które nie noszą okularów.

  • W wieku 15-19 lat 80% osób nie nosi okularów, a 20% nosi okulary. W tej grupie wiekowej 4 razy więcej osób nie nosi okularów, niż je nosi.