Autorzy:Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Wyznacz sumę, część wspólną i obie ...4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

A - zbiór liczb naturalnych dwucyfrowych, których reszta z dzielenia przez 3 jest równa 1.

W zbiorze A będą znajdować się wszystkie liczby postaci 3n+1, gdzie nN, które są mniejsze od 100 (ponieważ mają to być liczby dwucyfrowe).

`A={13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58, 61, 64,67, 70,73,76, 79, 82,85,88,91,94,97}` 

B - zbiór liczb naturalnych mniejszych od 99

`B={0,1,2,\ ...,\ 98}` 

 

`AcupB=B={0,1,2,...,98}`

`AcapB=A={13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58,61,64,67,70,73,76,79,82,85,88,91,94,97}`

`A\\B=emptyset`

`B\\A={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17,18,20,21,23,24,26,27,29,30,32,33,35,36,38,39,41,42,44,45,47,48,`

`50,51,53,54,56,57,59,60,62,63,65,66,68,69,71,72,74,75,77,78,80,81,83,84,86,87,89,90,92,93,95,96,98}`