Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Połącz w pary każde opisane wyrażenie ... 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Połącz w pary każde opisane wyrażenie ...

7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie

Na podstawie każdego z podanych opisów zapisujemy odpowiednie wyrażenie i łączymy je z odpowiadającym mu rozwiązaniem.  

`A. \ V=(36^3)^3=36^9=(6^2)^9=6^18 `  

Objętość obliczamy ze wzoru: V=a3, gdzie a to długość krawędzi sześcianu.

Zatem:
`A. \ - \ "IV."` 

`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`B. \ P=6*(36^3)^2=6*36^6=6*(6^2)^6=6*6^12=6^13`  

Pole sześcianu obliczamy ze wzoru: P=6a2, gdzie a to długość krawędzi sześcianu. 

Zatem:
`B. \ - \ "III."` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`C. \ 6^9=a^3` 

Objętość sześcianu jest równa 69.
Objętość obliczamy ze wzoru: V=a3, gdzie a to długość krawędzi sześcianu.      

`\ \ \ (6^3)^3=a^3` 
`\ \ \ \ a=6^3`  

Zatem:
`C. \ - \ "II."` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`D. \ 6^13=6a^2` 

Pole sześcianu jest równe 613.  
Pole sześcianu obliczamy ze wzoru: P=6a2, gdzie a to długość krawędzi sześcianu. 

`\ \ \ 6^13=6a^2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:6` 
`\ \ \ 6^12=a^2` 
`\ \ \ (6^6)^2=a^2` 
`\ \ \ a=6^6`  

Zatem:
`D. \ - \ "I."`