Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Która liczba jest większa? 3.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii

`a) \ 6/sqrt{3}=sqrt{36}/sqrt{3}=sqrt{36/3}=sqrt{12}` 

`\ \ \ 5/sqrt{2}=sqrt{25}/sqrt{2}=sqrt{25/2}=sqrt{12,5}` 

`12 \ < \ 12,5` 

Więc:
`sqrt{12} \ < \ sqrt{12,5}` 


Zatem:
`6/sqrt{3} \ < \ 5/sqrt{2}` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`b) \ 2/sqrt{5}=sqrt{4}/sqrt{5}=sqrt{4/5}=sqrt{36/45}`  

`\ \ \ sqrt{5}/3=sqrt{5}/sqrt{9}=sqrt{5/9}=sqrt{25/45}` 

`36/45 \ > \ 25/45` 

Więc:
`sqrt{36/45} \ > \ sqrt{25/45}` 


Zatem:
`2/sqrt{5} \ > \ sqrt{5}/3`    
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`c) \ root{3}{3}` 

`\ \ \ 4/root{3}{9}=root{3}{64}/root{3}{9}=root{3}{64/9}=root{3}{7 1/9}` 

`3 \ < \ 7 1/9` 

Więc:
`root{3}{3} \ < \ root{3}{7 1/9}` 


Zatem:
`root{3}{3} \ < \ 4/root{3}{9}`