Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Dług publiczny Polski w czerwcu 2015 r. ... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Aby obliczyć wielkość długu przypadającego na jednego mieszkańca musimy wielkość długu podzielić przez ilość mieszkańców. 

`(858,2088*10^9)/(38,5*10^6)=(858,2088)/(38,5)*10^9/10^6~~22*10^3=22*1000=22 \ 000` 


Odpowiedź:
Wielkość długu przypadającego na jednego mieszkańca wynosiła około 22 000 zł.