Autorzy:Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Zbigniew Góralewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
W klasie znajdowało się ...4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Dane:

28 - liczba uczniów w klasie

4:3 - stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców

 

Oznaczenia:

x - liczba dziewcząt

28-x - liczba chłopców

 

Układamy proporcje:

`4/3=x/(28-x)` 

`4(28-x)=3x` 

`112-4x=3x` 

`112=7x\ \ \ \ \ |:7` 

`x=16` 

W klasie było 16 dziewczynek.

 

Obliczmy liczbę chłopców:

`28-16=12` 

W klasie było 12 chłopców.

 

Odp: W klasie było 16 dziewczynek oraz 12 chłopców.