Autorzy:Wojciech Babiański , Lech Chańko, Joanna Czarnowska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Podaj dziedzinę wyrażenia 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Podaj dziedzinę wyrażenia

37Zadanie
38Zadanie
39Zadanie
40Zadanie

`b)` 

`x^2-3x-18ne0` 

`Delta=(-3)^2-4*1*(-18)=9+72=81` 

`sqrtDelta=9` 

`x_1=(3-9)/2=(-6)/2=-3` 

`x_2=(3+9)/2=12/2=6` 

`ul(ul(x in RR\\{-3,\ 6}))` 

 

 

 

`(x^2+6x+9)/(x^2-3x-18)=(x+3)^2/((x+3)(x-6))=(x+3)/(x-6)`  

 

 

 

 

`c)` 

`x^2+2x-3ne0` 

`Delta=2^2-4*1*(-3)=4+12=16` 

`sqrtDelta=4` 

`x_1=(-2-4)/2=(-6)/2=-3` 

`x_2=(-2+4)/2=2/2=1` 

`ul(ul(x in RR\\{-3,\ 1}))` 

 

`(x^3-x)/(x^2+2x-3)=(x(x^2-1))/((x+3)(x-1))=(x\ strike((x-1))(x+1))/((x+3)strike((x-1)))=(x(x+1))/(x+3)`