Autorzy:Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Na diagramach przedstawiono wyniki ...4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Na diagramach przedstawiono wyniki ...

1Zadanie

Z wykresu słupkowego możemy odczytać, ilu uczniów uczęszczało na dane zajęcia.

Z wykresu kołowego możemy odczytać, jaki procent uczniów uczęszal na dane zajęcia.

Oba wykresy mogą przedstawiać wyniki z tych samych badań, ponieważ na obu wykresach najwięcej uczniów uczęśzczało na zajęcia sportowe, nieco mniej nie uczęśzczało na zajęcia dodatkowe. Najmniej osób na obu wykresach uczęszało na grę na instrumencie muzycznym, zajęcia plastyczne oraz inne zajecia.

 

a) Najbardziej popularne były zajęcia sportowe.

b) Tyle samo uczestników uczęszczało na zajęcia plastyczne, grę na instrumencie muzycznym oraz inne zajęcia dodatkowe.

c) Najmniej popularne były zajęcia plastyczne, grę na instrumencie muzycznym oraz inne zajęcia dodatkowe.

d) W zajęciach z gry na instrumencie muzycznym uczestniczyło 5% uczniów. Dwukrotnie więcej, czyli 10% uczniów, uczestniczyło w zajęciach tanecznych.